PRAVILA O PRIVATNOSTI

Ovo su Pravila o privatnosti za Funlazio, pod trgovačkim nazivom C Formats GmbH (u daljem tekstu: „miˮ). Ova Pravila o privatnosti opisuju na koji način obrađujemo vaše lične podatke ako ste se registrovali kod nas, koristite naše usluge ili Veb lokacije ili ste nam postavili pitanje.

Lični podaci koje prikupljamo
Lični podaci koje obrađujemo mogu da uključuju sledeće kategorije podataka:

 • Vaše ime i prezime
 • Vaš broj mobilnog telefona / MSISDN (digitalni mrežni broj integrisanih usluga mobilne stanice)
 • Podatke o vašoj adresi
 • Vašu adresu e-pošte
 • Tekstualne i druge poruke koje nam šaljete i primate od nas
 • Finansijske podatke koje ste nam dostavili, a koji su neophodni za plaćanje naših usluga, kao što su brojevi kreditnih kartica i informacije o vašem bankovnom računu i pružaocu usluge plaćanja.
 • Vašeg pružaoca usluga mobilne mreže
 • Podatke u vezi početka, završetka i trajanja vašeg korišćenja naših usluga
 • Marku i tip vašeg mobilnog telefona, tip pregledača i operativnog sistema koji koristite, obrasce pretraživanja mreže i vašu IP adresu.
 • Bilo koje druge lične podatke koje ste nam dostavili

Pored ovoga, koristimo kolačiće kad posećujete naše Veb-lokacije. Više informacija o ovome potražite u odeljku „Kolačićiˮ u ovim Pravilima o privatnosti.

Svrhe obrade ličnih podataka
Koristimo gore navedene lične podatke u meri u kojoj je to neophodno za sledeće svrhe:

 • Da bismo bili u mogućnosti da vam pružimo naše usluge te zaključujemo i izvršavamo ugovor(e) sa vama sa ciljem pružanja naših usluga
 • Za obradu i prikupljanje vaših uplata za naše usluge
 • Za odgovaranje na pitanja koja postavljate
 • Za statističku analizu kako bismo poboljšali naše usluge i iskustvo korisnika
 • Da bismo vam slali brošure sa novostima, ako ste se na njih pretplatili
 • Da bismo vas informisali o našim (ostalim) uslugama i promotivnim aktivnostima, sem ako niste naveli da više ne želite da primate ove informacije ili ako zakoni u vašoj zemlji zahtevaju da za ovo date dozvolu, ukoliko to niste uradili
 • Da bismo ispunili naše zakonske obaveze i važeće kodekse ponašanja
 • Da bismo zaštitili i branili svoja prava te otkrili i istražili prevaru

Razlozi za obradu vaših ličnih podataka obuhvataju, zavisno od situacije, bilo koju saglasnost koju ste nam dali za određene operacije obrade vaših podataka, potrebu da se obrade vaši podaci da bismo zaključili ugovor sa vama i taj ugovor izvršavali i/ili naše legitimne interese za obradu vaših ličnih podataka u druge svrhe koje su navedene iznad.

Dostavljanje ličnih podataka trećim stranama
Da bismo pružali naše usluge i obrađivali lične podatke, mi možemo da angažujemo treće strane, takozvane izvršitelje obrade podataka. Izvršitelji obrade podataka rade za nas i oni će da obrađuju vaše lične podatke isključivo u naše ime i za nas.

Takođe možemo da prenesemo vaše lične podatke vašem operateru mobilne mreže, pružaocu usluge mrežnog prolaza i/ili pružaocu usluge plaćanja u meri u kojoj je to neophodno za obradu i prikupljanje uplata i bilo kakvih refundacija, za izvršenje ugovora sa vama i ispunjavanje naših zakonskih obaveza te važećih kodeksa ponašanja. 

Ako budemo prodati, preuzeti ili se udružimo sa drugim pravnim licem ili ako drugo pravno lice preuzme našu uslugu delimično ili u celosti, na primer nakon bankrota, mi imamo pravo da prenesemo vaše lične podatke trećoj strani, pod uslovom da se ova strana pridržava svih odredbi i ograničenja uključenih u ova Pravila o privatnosti.

Konačno, možemo da dostavimo vaše lične podatke trećim stranama ako u dobroj nameri verujemo da će to biti neophodno zbog zakonske ili sudske odluke ili da bismo zaštitili i odbranili naša prava.


Roditeljska saglasnost
U vezi sa licima mlađim od 16 godina zahtevamo da roditelji ili njihovi zakonski predstavnici daju svoju saglasnost pre nego što nam se dostave lični podaci. Ako nam se ipak dostave lični podaci bez takve saglasnosti, mi ćemo da uklonimo navedene lične podatke što je pre moguće, nakon saznanja da je to slučaj.


Posebne kategorije ličnih podataka
Mi ne prikupljamo posebne kategorije ličnih podataka (na primer o rasi, religiji ili zdravstvenom stanju). Ako sa nama podelite posebne lične podatke, mi ćemo ih ukloniti što je pre moguće, nakon saznanja da je to slučaj. 

Prenos ličnih podataka izvan EEA ili vaše sopstvene zemlje
Saglasni ste da takođe možemo da prenesemo vaše lične podatke trećim stranama u drugim zemljama zbog centralizovanja datoteka i/ili obrade (operacija) opisane u ovim Pravilima o privatnosti. Moguće je da neke od tih zemalja ne budu deo evropskog ekonomskog područja (EEA). Mi ćemo da prenesemo vaše lične podatke zemljama izvan EEA isključivo u meri u kojoj je to dozvoljeno prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka o ličnosti i pod uslovima propisanim tom Uredbom da bismo garantovali da su vaša prava zaštićena na isti način kao što bi bila unutar EEA. Osim toga, ako koristite naše usluge kada ste izvan EEA, vaši podaci mogu da budu preneti izvan EEA kako bismo vam mogli pružiti te usluge. Davanjem saglasnosti za ova Pravila o privatnosti dajete i saglasnost za prenos vaših ličnih podataka u drugu zemlju, moguće izvan EEA u gore opisane svrhe. Na vaš zahtev ćemo vam dostaviti listu uključenih zemalja.

Period zadržavanja
Mi ne zadržavamo vaše podatke duže nego je to neophodno za svrhe opisane u ovim Pravilima o privatnosti.

Pristup, ispravka ili brisanje ličnih podataka
Vi imate prava da pristupite vašim ličnim podacima i da od nas zahtevate da ih ispravimo, izbrišemo ili ograničimo. Štaviše, imate pravo da povučete svoju saglasnost za obradu podataka, pravo da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka i pravo na prenosivost podataka. Da biste ostvarili ova prava, možete da pošaljete poruku e-pošte na: info.rs@funlazio.com.

Nadalje, imate pravo da podnesete žalbu nadzornim organima.

Bezbednost
Mi ćemo da tretiramo vaše podatke kao poverljive i preduzećemo sve razumne tehničke i organizacione mere da zaštitimo vaše lične podatke. Nažalost, ne možemo da dajemo garanciju da je prenos podataka preko Interneta i mobilnih komunikacija bezbedan. Zbog toga ne možemo da garantujemo bezbednost ovog prenosa podataka i Vi preuzimate mogući bezbednosni rizik upotrebom Interneta i mobilnih mreža za slanje informacija. 

Kolačići
Da bismo poboljšali vaš doživljaj na našim Veb lokacijama, možemo da koristimo kolačiće. Kolačić je mala tekstualna datoteka koja se postavlja u pregledač vašeg računara, tableta ili pametnog telefona kada posećujete naše Veb lokacije. Kolačići nam omogućavaju da vas prepoznamo prilikom sledeće posete našoj Veb lokaciji i da vašem računaru obezbedimo određene karakteristike. Ne pribavljamo vaše lične podatke preko kolačića.

Koristimo kolačiće u sledeće svrhe:

 • Funkcionalne svrhe, posebno da bismo obezbedili da Veb lokacije pravilno funkcionišu, da zapamte vaše željene postavke i da učine da Veb lokacije rade dobro i budu u mogućnosti da ih optimizuju.
 • Analitičke svrhe. Ovde koristimo uslugu Google Analytics prema ugovoru o obradi podataka sa kompanijom Google Inc. Koristimo postavke koje obezbeđuju da se obrađuju samo anonimizovane IP adrese (kod kojih je i poslednji bajt zamaskiran), nismo Google-u dali dozvolu da koristi podatke u svoje sopstvene svrhe i ne koristimo bilo kakve druge Google usluge u kombinaciji sa kolačićima usluge Google Analytics. Ako želite da onemogućite ove kolačiće, možete to učiniti preko dodatka pregledača za odbijanje saglasnosti za Google Analytics.

Možete da zaustavite postavljanje kolačića promenom postavki vašeg Internet pregledača tako da više ne skladišti kolačiće. Pored toga, možete da uklonite sve informacije koje su prethodno uskladištene promenom postavki na vašem pregledaču. Pogledajte „Pomoćˮ na vašem pregledaču. Skrećemo vam pažnju na činjenicu da se nekim Veb stranicama naših Veb lokacija može pristupiti samo ako su kolačići omogućeni te vas molimo da budete svesni da blokiranje kolačića može da dovede do odbijanja pristupa nekim od naših sadržaja ili usluga.


Izmene Pravila o privatnosti
Ova Pravila o privatnosti stupaju na snagu 20. marta 2019. Zadržavamo pravo da dopunimo ili prilagodimo ova Pravila o privatnosti. Ako se izvrše bilo kakve materijalne izmene ovih Pravila, mi ćemo te izmene da objavimo na našim Veb lokacijama.

KONTAKT
Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim Pravilima o privatnosti, možete da kontaktirate:
C Formats GmbH | Grünstraße 8, 40212 Düsseldorf ili pošaljete poruku e-pošte na info.rs@funlazio.com.